18 april 2017

Hvitfinnet steinulke. Ny art #97

Det var klart for artsjakt aammen med Ole-Håkon igjen. Denne gangen var det mikrofiske i ferskvann etter hvitfinnet steinulke som var målet.

Hvitfinnet steinulke.


Det er enkelt fiske. Kort stang med 16 krok og en liten markbit er alt man trenger. Etter å ha "knotet" litt i starten med at fisken ikke satt på kroken så løsnet det skikkelig. 3 fisk på land i løpet av 3-4 minutter. 4.0g, 4.2g og 5.0g var vektene. Ikke noen diger art mao. Målet var oppnådd og Ole-Håkon fortsetter å levere som artsguide.Vekt 5.0gram og lengde 8cm.

 Alle bilder er tatt av Ole Håkon Heier.