17 august 2016

Oslofjorden 13 aug

Ida og Henrik ville gjerne ha meg med på tur i Oslofjorden. Vi var på plass grytidelig og var raskt i gang m ed å fiske. Vi fikk en del fisk så det ble en morsom tur. Henrik fikk 3 rødknurr (største 540g). Ida var flyndremester og jeg fikk en brisling som var ny art.


15 august 2016