04 november 2016

Fløyfisk ble art nr 96

3 november ble det tur langt ut i Oslofjorden med Ole-Håkon Heier.

Mål for dagen og kvelden var hhv vanlig fløyfisk og 5 tagget tangbrosme. populært kalt 5ttb. Begge artene tar på små rekebiter på kroker i størrelsen 2 til 6 litt avhengig av kroktype.

Det nappet jevnt og trutt og et litt tid så hadde jeg fått 3 stk fløyfisk.
Den største veide 81.1gram og var 22.5 cm lang.
Art 96 er i boks. 5TTB holdt seg unna denne kvelden.